Smart Plug

รายละเอียดสินค้า Smart Plug

 • สามารถควบคุมการเปิด – ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ผ่าน Application
 • มีฟังก์ชั่นตั้งค่าเวลาเปิด-ปิดของปลั๊กหรือตั้งค่าแบบจับเวลาได้
 • สามารถวัดกำลังไฟฟ้าขณะใช้งาน
 • อุปกรณ์ตัวนี้สามารถใช้กับแอพพลิเคชั่น Tuya Smart และ Joylifesmart ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นมาเองได้ มีความเสถียรสูงกว่า
 • รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม

เงื่อนไขการรับประกัน

 • เมื่อได้รับสินค้ากรุณาตรวจสอบสินค้า หากมีปัญหาสามารถส่งเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายใน 7 วันทำการ
 • บริษัทรับเปลี่ยน-คืน สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการผลิตเท่านั้น ไม่ได้เกิดความเสียหายจากผู้ซื้อเป็นผู้กระทำ
 • การประกันสินค้า กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการรับประกันสินค้า
 • เริ่มนับประกันจากวันที่ซื้อสินค้า
 • สินค้าส่งเคลมควรอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีร่องรอยงัดแงะ
 • รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม