Door Window Sensor

฿1,890.00

Feature :
1. ตรวจจับเปิด/ปิด ประตูหากมีการบุกรุกและแจ้งเตือนมาที่มือถือ
2. ใช้แบตเตอรี 3V. จำนวน 1 ก้อน
3. มีอายุการใช้งาน ประมาณ 2 ปี

Category: